Regulamin serwisu

Ogólne warunki współpracy firmy PLIK DO DRUKU

Regulamin serwisu / sklepu internetowego www.dtp-prepress.waw.pl


I. Definicje

◉ Klient – podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji korzystający z usług oferowanych przez sklep internetowy.

◉ Sklep internetowy – serwis firmy PLIK DO DRUKU dostępny pod adresem www.dtp-prepress.waw.pl za pomocą którego Klient może składać Zamówienia.

◉ Zamówienie / Zlecenie – deklaracja woli Klienta, dążąca bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, wskazująca rodzaj i ilość towaru.

◉ Regulamin – niniejszy Regulamin prowadzenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu / sklepu internetowego firmy PLIK DO DRUKU.

◉ Produkty – produkty końcowe, w skład których wchodzą materiały niezbędne do przygotowania prac oraz usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach serwisu / sklepu internetowego www.dtp-prepress.waw.pl

◉ Proces zakupowy – proces od momentu wybrania produktu o konkretnej specyfikacji do momentu złożenia zamówienia.

◉ Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

◉ Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

◉ Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy firmą PLIK DO DRUKU, a Klientem przy użyciu serwisu / sklepu internetowego www.dtp-prepress.waw.pl, będąca jednocześnie umową sprzedaży Produktów w zrozumieniu Kodeksu Cywilnego.


II. Postanowienia ogólne

Regulamin precyzuje zasady korzystania z serwisu internetowego www.dtp-prepress.waw.pl

Administratorem i właścicielem serwisu / sklepu internetowego www.dtp-prepress.waw.pl jest firma PLIK DO DRUKU Tomasz Siniak z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, NIP 9291635132, Regon 080190627, e-mail: info(at)dtp-prepress.waw.pl

Każdy z produktów prezentowanych w serwisie / sklepie internetowym firmy PLIK DO DRUKU, zawiera informacje – opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, które stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania z serwisu / sklepu internetowego firmy PLIK DO DRUKU

Produkty w sklepie można umieszczać w Koszyku bez rejestracji konta użytkownika. Po dodaniu produktów do Koszyka, prezentowane ceny w Koszyku są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%. Koszyk jest to tymczasowa przechowalnia produktów. Rezygnacja z zakupu produktu w Koszyku możliwa jest poprzez kliknięcie przycisku X, znajdującego się przy wybranym wcześniej produkcie.

Do założenia konta użytkownika niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja konta użytkownika dostępna jest dla Klientów, którzy planują ponowne zakupy na www.dtp-prepress.waw.pl

Rejestracja konta użytkownika w serwisie / sklepie internetowym firmy PLIK DO DRUKU oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

Klientem serwisu / sklepu internetowego mogą zostać osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej.

Firma PLIK DO DRUKU może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów serwisu / sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, w szczególności jeżeli:
a). Klient podał w trakcie rejestracji dane niedokładne, nieaktualne lub niezgodne z prawdą, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b). Klient za pośrednictwem sklepu internetowego naruszył dobra osobiste osób trzecich,
c). Klient dopuścił się zachowań, które zostaną uznane przez firmę PLIK DO DRUKU za sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami korzystania z sieci Internet, a także w sytuacjach godzących w dobre imię firmy PLIK DO DRUKU.

Klient serwisu / sklepu internetowego nie może:
a). dostarczać i przekazywać materiałów oraz treści sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa,
b). użytkować serwisu / sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c). rozpowszechniać w ramach serwisu / sklepu internetowego niezamówioną informację handlową (spam),
d). użytkować serwisu / sklepu internetowego www.dtp-prepress.waw.pl w sposób uciążliwy dla innych użytkowników serwisu oraz dla samej firmy PLIK DO DRUKU.

Klient zobowiązuje się do używania treści zamieszczonych w serwisie / sklepie internetowym w ramach własnego użytku.

Klient zobowiązuje się do korzystania z serwisu / sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także Regulaminu serwisu / sklepu internetowego www.dtp-prepress.waw.pl i powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Korzystanie z serwisu / sklepu internetowego www.dtp-prepress.waw.pl oznacza akceptację powyższego Regulaminu oraz zapoznanie się z polityką prywatności firmy PLIK DO DRUKU, dostępną w serwisie.


IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

Klient wybiera produkt i określa jego specyfikację podczas procesu zakupowego, co stanowi przedmiot umowy kupna.

Zawarcie Umowy sprzedaży dokonuje się poprzez serwis / sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.dtp-prepress.waw.pl, jak i również poprzez przesłanie zamówienia za pomocą formularza znajdującego się na stronie Kontakt lub przesłanie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej e-mail: info(at)dtp-prepress.waw.pl i jest równoznaczne z tym, że Klient dokonał wyboru produktu i jego specyfikacji, podjął czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożył Zamówienie.

Klient wybiera metodę płatności, a także podaje dane do wysyłki plików lub adres pod jaki ma zostać dostarczona przesyłka z zamówieniem.

Przed złożeniem zamówienia niezbędne jest pisemne określenie przez Klienta specyfikacji wybranego produktu, przesłanie kompletu materiałów oraz określenie wszystkich wytycznych niezbędnych do realizacji zlecenia.

Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany adres e-mail. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie całego Zamówienia, m.in.: przedmiot Zamówienia, cenę całkowitą Zamówienia, metodę płatności, adres pod jaki ma zostać dostarczona przesyłka / dane do wysyłki plików.

Rozpoczęcie zlecenia następuje po:
a). zaksięgowaniu wpłaty na koncie,
b). przesłaniu przez Klienta kompletu materiałów oraz określeniu wszystkich wytycznych niezbędnych do realizacji zlecenia.

Przesłanie przez Klienta materiałów oraz danych do realizacji zlecenia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z firmą PLIK DO DRUKU, a dla Zamówień opłaconych skutkuje przekazaniem Zamówienia do realizacji i uniemożliwia rezygnację.

Zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Termin realizacji zlecenia ma charakter przybliżony, uzależniony jest od złożoności pracy oraz czasu dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji przez Klienta.

Płatność za Zamówienie możliwa jest przed akceptacją pracy.

W przypadku przygotowania projektów graficznych od podstaw lub przygotowania na bazie istniejącego layoutu nowej wersji językowej czy też zmiany treści z użyciem tzw. otwartych plików z programów Adobe, jak i również edycji, poprawek, aktualizacji, adaptacji projektów graficznych do druku – w uzgodnionym terminie Klient otrzyma pracę w pliku podglądowym do akceptacji.

Przed akceptacją projektu graficznego, montaży lub impozycji – Klient sprawdzi poprawność, w szczególności dane teleadresowe oraz zweryfikuje całą zawartość pracy, a następnie prześle drogą mailową w formie pisemnej akceptację.

W ramach projektu graficznego standardowo 3 bezpłatne poprawki (nie dotyczy tworzenia projektu od początku), obejmujące położenie elementów projektu na stronie, modyfikację obiektów, zmianę kolorystyki, czcionki, zdjęcia itp.

Akceptacja jest warunkiem przekazania pliku do dalszej realizacji/produkcji.

Po zaakceptowaniu projektu graficznego, montażu, impozycji itp. – reklamacje z tytułu zawartości pracy nie będą rozpatrywane.

W przypadku rozpoczęcia współpracy na godziny płatność za wybrane usługi możliwa jest poprzez:
a). dokonanie płatności w wysokości 100% wartości Zamówienia za pomocą serwisu / sklepu internetowego www.dtp-prepress.waw.pl z wyborem sposobu płatności – tradycyjny przelew bankowy / Pay Pal,
b). przy zamówieniach składanych za pomocą formularza kontaktowego na stronie Kontakt lub poczty elektronicznej e-mail, przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia – standardowo zaliczka w wysokości 30-50% (do uzgodnienia) wartości zlecenia brutto, tj. z podatkiem VAT, tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane w wiadomości zwrotnej konto bankowe lub za pomocą systemu płatności Pay Pal oraz pierwsze 3 płatności w dniu przekazania finalnych plików produkcyjnych / wystawienia faktury VAT.

Klient może anulować Zamówienie opłacone przelewem wyłącznie do momentu akceptacji plików.

Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Standardowe godziny pracy firmy PLIK DO DRUKU określone są na stronie serwisu.

Termin realizacji zlecenia zostanie określony po dostarczeniu przez Klienta wszystkich niezbędnych materiałów i informacji.

Firma PLIK DO DRUKU ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wycofania Zamówienia i zwrotu środków zamawiającemu, jeżeli doszło do sprzedaży pozycji zawierającej błąd w cenie bądź w parametrach, niezależnie czy do zakupu doszło umyślnie bądź nieumyślnie, a także gdy podane dane są niepoprawne, błędne lub gdy nie ma kontaktu z Klientem.

Na produkty znajdujące się w ofercie serwisu / sklepu internetowego, jak i poza nim, firma PLIK DO DRUKU wystawia faktury VAT.

Firma PLIK DO DRUKU nie udziela gwarancji na produkty znajdujące się w serwisie / ofercie sklepu internetowego.

Usługi nie obejmują:
– wykonywania zdjęć produktów, tworzenia logotypów, rysowania złożonych form wektorowych np. rysunków, ilustracji, piktogramów, symboli, mapek, kosztów zakupu grafik, zdjęć do projektów itp., kosztów wykonania gumki, automatu pieczątki, plików CIP3, wykonania matryc drukarskich, wykonania matryc do hot stampingu.

Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki/dostawy, są cenami netto bez podatku VAT, należy doliczyć 23% VAT.

Sposób odbioru: odbiór osobisty w centrum Warszawy (do uzgodnienia),
odbiór kurier klienta (umowa), przesyłka kurierska lokalna – DOPŁATA około +20,00 zł lub przesyłka krajowa – DOPŁATA według cennika wybranej firmy kurierskiej.


V. Przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik serwisu / sklepu internetowego oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę PLIK DO DRUKU, wprowadzonych przez niego w serwisie / sklepie internetowym www.dtp-prepress.waw.pl oraz powierzenie ich przetwarzania usługodawcy oprogramowania sklepu, jak i również dostawcy usług hostingowych. Firma PLIK DO DRUKU będzie zbierała oraz przechowywała dane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień złożonych przez Klienta.

Administratorem i właścicielem serwisu / sklepu internetowego www.dtp-prepress.waw.pl jest firma PLIK DO DRUKU Tomasz Siniak z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, NIP 9291635132, Regon 080190627, e-mail: info(at)dtp-prepress.waw.pl

Dane gromadzone są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień oraz w sytuacjach niezbędnych do prawidłowego sfinalizowania zamówienia:
a). realizacja zamówienia z projektu dostarczonego przez Klienta,
b). realizacja zamówienia z materiałów dostarczonych przez Klienta,
c). kontakt z Klientem drogą elektroniczną lub mailową w celu prawidłowej realizacji zamówienia,
d). dostawa zamówienia – udostępnienie danych adresowych firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówienia.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem, którego dane dotyczą.

Usługodawca oprogramowania sklepu przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby prawidłowego funkcjonowania oprogramowania i nie może wykorzystywać danych osobowych.

Dostawca usług hostingowych przechowuje pliki projektów przesłanych przez Klientów sklepu internetowego wyłącznie na potrzeby prawidłowego sfinalizowania zamówienia oraz odtworzenia historii zamówienia. Pliki projektów mogą zostać usunięte w dowolnym momencie przez Administratora danych. Firma PLIK DO DRUKU Tomasz Siniak nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie plików oraz za mogące wyniknąć z tego powodu konsekwencje.

Na prośbę Klienta przesłaną na adres e-mail: info(at)dtp-prepress.waw.pl dane osobowe z wyjątkiem dokumentów finansowych zostaną usunięte z baz danych firmy PLIK DO DRUKU, o czym zostanie poinformowany w wiadomości zwrotnej drogą elektroniczną.

Dane będą przechowywane do momentu w którym Klient nie prześle prośby na adres e-mail: info(at)dtp-prepress.waw.pl o ich usunięcie z baz danych.

Zmiana danych może nastąpić w przypadku pisemnej prośby skierowanej przez Klienta, a o dokonaniu zmian w bazie danych Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Serwis www.dtp-prepress.waw.pl szyfruje dane za pomocą certyfikatu SSL. Zakres przetwarzanych danych: nazwa firmy, imię i nazwisko zamawiającego, NIP, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, adres dostawy zamówień, adres e-mail, pliki zamówień.

Na adres e-mail Klienta mogą być przesyłane informacje promocyjne „newsletter” tylko i wyłącznie jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, a na życzenie przesłane na adres e-mail: info(at)dtp-prepress.waw.pl przesyłanie korespondencji handlowej zostanie zakończone.


VI. Wysyłka towaru

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z przedstawionym terminem dostawy.

Firma PLIK DO DRUKU dopuszcza sytuacje nieterminowej realizacji Zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych, takich jak, m.in. przerwy w dostawach energii elektrycznej, sygnału internetowego, problemów technicznych wynikających z awarii urządzeń lub konieczności ich serwisowania, a także z przyczyn leżących po stronie firm kurierskich i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Klienta.

Dostawa zamówionych produktów odbywa się drogą elektroniczną lub na adres pocztowy wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia, za pomocą poczty elektronicznej, serwera ftp, linku do pobrania (np. Wetransfer) itp. lub firm kurierskich.

Dostawa Zamówień odbywa się w sposób wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.


VII. Ceny i sposoby płatności

Prezentowane w serwisie / sklepie internetowym ceny produktów wyrażane są w złotych polskich, są cenami netto bez podatku VAT, należy doliczyć 23% VAT. W skład ceny wchodzi: koszt obsługi Zamówienia, koszt produktu, przesyłka elektroniczna.

Podane ceny nie zawierają: kosztów zakupu grafik, zdjęć do projektów itp., kosztów wykonania gumki, automatu pieczątki, wykonania matryc drukarskich, wykonania matryc do hot stampingu oraz kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak, m.in.: wysyłka lokalna lub krajowa, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów pocztowych, wysyłka za granicę.

Płatności za Zamówienia można dokonać za pomocą:
a). tradycyjnego przelewu bankowego na wskazane konto bankowe,
b). systemu płatności PayPal lub innych,
c). płatności gotówkowej na terenie m.st. Warszawa.

Na wyraźne życzenie Klient może otrzymać fakturę PRO-FORMA celem dokonania przedpłaty za produkty lub usługi zamawiane poza serwisem / sklepem internetowym.

Dane osobowe Klientów wykonujących płatności poprzez system PayPal są gromadzone przez: PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), pod nadzorem luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). CSSF prowadzi rejestr nadzorowanych przez nią organizacji, do którego dostęp można uzyskać pod adresem https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. W rejestrze tym firma PayPal widnieje pod numerem B00000351. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

Firma PLIK DO DRUKU nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z nieterminowym przesłaniem danych przez wybrany przez Klienta system płatniczy.

Klient realizując Zamówienie wyraża zgodę na dołączenie faktury VAT do przesyłki lub otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.


VIII. Pliki, materiały do obróbki, druku itp.

Firma PLIK DO DRUKU nie odpowiada za naruszenie praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. W przypadku otrzymania materiałów lub projektów zawierających treści niezgodne z prawem, firma PLIK DO DRUKU może odmówić realizacji Zamówienia.

Firma PLIK DO DRUKU nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne znajdujące się w projekcie graficznym przesłanym przez Klienta do dalszej realizacji, np. w celu przygotowania montażu, impozycji.

Sposób przygotowania oraz dostarczenia projektów i materiałów celem dalszej obróbki.

Prace do weryfikacji, montażu, impozycji itp. należy przesłać w postaci kompozytowych plików PDF, przygotowanych do druku, jako załączniki do maila (rozmiar do 10 MB) lub link, np. Wetransfer do pobrania, do pisemnego zamówienia na e-mail: info(at)dtp-prepress.waw.pl

Prace do edycji, poprawek, aktualizacji, adaptacji, przygotowania pod proof – należy przesłać w postaci plików PDF lub tzw. otwartych plików z programów Adobe – Illustrator, InDesign, Photoshop, inne, ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, dołączonymi fontami, bitmapami.

Do przygotowania projektu graficznego lub składu tekstu od podstaw:
a). Klient określi jakie elementy mają się znaleźć na danej stronie projektu, ewentualnie dołączy jako załącznik do maila skan/zdjęcie przygotowanej makiety projektu,
b). Klient dostarczy teksty, dane teleadresowe w formie elektronicznej załączone w pliku tekstowym lub treści maila, logotyp/logotypy w wersji wektorowej, bitmapy/grafiki, zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, pożądane fonty wymagane w pracy, jako załączniki do maila (rozmiar do 10 MB) lub link, np. Wetransfer do pobrania, do pisemnego zamówienia na e-mail: info(at)dtp-prepress.waw.pl. W przypadku braku zdjęć, tekstów w formie elektronicznej czy określonych fontów i konieczności ich przygotowania lub nabycia (np. z banków zdjęć itp.) – firma PLIK DO DRUKU ustali i przedstawi w formie pisemnej Klientowi kalkulację kosztu wykonania lub nabycia, a następnie w przypadku akceptacji warunków – obciąży Klienta za tę usługę oddzielną fakturą VAT.

Pożądane jest dołączenie specyfikacji (wymogów) wybranej przez Klienta drukarni (np. link do strony internetowej). W przypadku braku specyfikacji stosowane będą zasady ogólne przygotowania do druku.

Akceptacja jest warunkiem przekazania pliku do dalszej realizacji/produkcji.

Po zaakceptowaniu projektu graficznego, montażu, impozycji itp. – reklamacje z tytułu zawartości pracy nie będą rozpatrywane.

Prace do druku proofów cyfrowych należy przesłać w postaci kompozytowych plików PDF przygotowanych do druku, jako załączniki do maila (rozmiar do 10 MB) lub link, np. Wetransfer do pobrania, do pisemnego zamówienia.

Prace do druku masek na lakier należy przesłać w postaci kompozytowych lub rozseparowanych plików PDF przygotowanych do druku (maska na lakier w oddzielnym pliku), jako załączniki do maila (rozmiar do 10 MB) lub link, np. Wetransfer do pobrania, do pisemnego zamówienia.

Prace do druku masek na lakier powinny być przygotowane jako kolor czarny K=100%.

Firma PLIK DO DRUKU nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku, a także za opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z niedostarczenia przez Klienta projektu lub dostarczenia błędnie przygotowanego projektu.

Firma PLIK DO DRUKU nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.

Dane magazynowane w firmie PLIK DO DRUKU są bezterminowo, firma nie ma obowiązku archiwizowania plików Klienta.


IX. Reklamacje

Podstawowym warunkiem przyjęcia reklamacji jest dokonanie zgłoszenia drogą mailową na adres e-mail: info(at)dtp-prepress.waw.pl

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać opis zaistniałej niezgodności oraz żądanie reklamacyjne.

Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14-tym dniu roboczym od momentu dostawy (do Klienta) / odbioru (przez Klienta) Zamówienia.

Firma PLIK DO DRUKU rozpatrzy reklamacje w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego firma PLIK DO DRUKU może wystąpić do Klienta o odesłanie/dostarczenie plików Zamówienia oraz uzupełnienie wszelkich niezbędnych informacji. Po otrzymaniu od firmy PLIK DO DRUKU korespondencji mailowej o takim charakterze – Klient zobowiązany jest dostarczyć w/w w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, w przeciwnym przypadku postępowanie reklamacyjne zostanie zakończone, reklamacja zostanie odrzucona.

Z przyczyn technologicznych wynikających z różnic pomiędzy sposobem wyświetlania kolorów przez monitory komputerowe RGB – a technologią druku CMYK, niezgodność kolorów wydruku z obrazem prezentowanym na monitorze – nie może być powodem reklamacji.

Różnice kolorystyczne w odwzorowywaniu niektórych kolorów przy wznawianiu projektu do druku nie mogą być podstawą do reklamacji produktów, ze względu na wykorzystywanie w procesach produkcji różnych maszyn drukujących.

Reklamacja stanu przesyłek kurierskich dostarczonych do Klienta zostanie rozpatrzona na podstawie protokołu szkody sporządzonego przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może skutkować odmową uwzględnienia reklamacji.

Firma PLIK DO DRUKU nie ponosi odpowiedzialności za efekty działań osób trzecich, tj. opóźnienia w księgowaniu środków płatniczych, w dostawie produktów, wynikające z działań firm kurierskich itp.


X. Postanowienia końcowe

Oferta prezentowana w serwisie www.dtp-prepress.waw.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Home  •  Sklep •  Kontakt

error: Copyright by PLIK DO DRUKU T.S.
WhatsApp chat